Doświadczenie

Poniżej znajduje się lista branż na rzecz których Tomasz Konaszyński prowadził projekty w obszarze zastosowań IT, będących przedmiotem działalności ICTB Consulting :

  • Administracja Publiczna
  • Przemysł
  • Handel hurtowy
  • Handel detaliczny
  • Usługi
  • Telekomunikacja, Internet
  • Bankowość
  • Ubezpieczenia
  • Leasing
  • Inne usługi finansowe

Informacje na temat zakresu w/w projektów oraz referencje są dostępne indywidualnie na życzenie Klientów.