Kontakt / RODO

TOMASZ KONASZYŃSKI ICTB CONSULTING

ADRES BIURA :

Ul. Dr Jana Piltza 48/6

30-392 Kraków, POLAND

Tel./fax : +48 12 358 18 84

E-mail : ictb@ictb.pl

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE („RODO”), informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Tomasz Konaszyński ICTB Consulting, z siedzibą : ul. Piltza 48/6, 30-392 Kraków
  • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych oraz oferowania usług
  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na mocy obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących uzasadnionego interesu w celu oferowania naszych usług, Państwa zgody, zawartej umowy.
  • Dane osobowe przechowywane są wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych, wiążącej umowy, obowiązywania Państwa zgody lub istnienia prawnie uzasadnionego interesu
  • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące regulacje prawne.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres : tkonaszynski@ictb.pl